Symboly obce

Znak obce

Znak obce ChomýžV srpnu 1992 zpracoval známý heraldik Jiří Louda z Olomouce, (zpracoval mimo jiné i dělený státní znak Československé, následně České republiky dále i standartu prezidenta), znak Obce Chomýž. Po přijetí obecním zastupitelstvem, byl heraldickou komisí, za účasti zástupce obce, 11. prosince 1992 znak beze změn schválen. Oficielně udělen Parlamentem České republiky 15. července 1993. Od roku 1992 je rovněž používáno obecní pečetidlo z 19. století.

Popis znaku: Štít dělený, v horním modrém poli vyrůstají z dělící čáry ze společného stonku se šesti listy přirozené barvy tři stříbrné květy o šesti okvětních lístcích se zlatými semeníky. Dolní pole je děleno trojím cimbuřovým řezem, střídavě stříbrně a červeně.
Ve znaku je použita znamení za staré obecní pečeti, tedy tři šestilisté květy vyrůstající ze společného stonku. V dolní části je znak doplněn stříbrno - červeným cimbuřím z erbu pánů z Cimburka, kteří byli nejvýznamnějšími držiteli hradu Křídlo ve 14. a 15. století. Barevné provedení je v podstatě odvozeno od zemského znaku Moravy.

Pečeť obce

Historicky definovaný znak obce
Razítko obce

Obecní pečeť