Projekty‎ > ‎

Digitalizace obecní kroniky

přidáno: 19. 10. 2009 22:41, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 12. 10. 2011 21:31 ]
Kronika obce

Již odedávna se píší paměti a uchovávají se staré dokumenty či fotografie, které mají historickou hodnotu připomínajíce nám významné události. Proto v každé obci najdeme velkého pamětníka a kronikáře v jednom, který tyto významné události zaznamenává pro budoucí generace.

Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Často však nemůže být kronikář osobně u každé události a má další pomocníky, kteří pro něj autenticky zachytí danou událost jak písemně, tak obrazově (fotografie, video). Mnohdy kronikář uvítá i spolupráci občanů, kteří přispívají svými postřehy a fotografiemi z nejrůznějších událostí, které obohacují historii daného místa. Tyto historicky cenné informace a data, se pak snaží kronikáři uchovat pro celé generace formou zápisu nebo příloh, které se stávají nedílnou součástí kronik.
Zákon 132/2006 Sb. O kronikách obcí ukládá povinnost vedení kroniky každé obci, ať již jako ručně psanou knihu, či v elektronické podobě s následným tiskem. Zároveň dává každému právo do kroniky nahlédnout a občanům obce starším 18 let dále právo na podání návrhu doplnění či opravu zápisu.