Památky‎ > ‎

Sousoší sv. Anny

přidáno: 22. 5. 2019 7:51, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 16. 5. 2020 4:28 ]
Pomník sv. Anny v Hrabině

Na západním okraji katastru a pozemku obce Chomýž, se nachází barokní sousoší sv. Anny Samotřetí, které je dílem sochaře Ondřeje Zahnera.

Takto o něm zapsal kronikář obce Chomýž učitel Forýtek, dle vzpomínek Josefa Čačaly.

"... Postaven byl v r. 1742 pradědem obchodníka Tomaštíka v Holešově, který Josefu Čačalovi sdělil o postavení tohoto umělecky provedeného pomníku následující historii: „Můj praděd se třikráte oženil. Třetí jeho ještě mladá žena, chtějíc se starého manžela svého zbaviti, najala si k vykonání tohoto hanebného úmyslu vraha. Ten pronásledoval Tomaštíka a po třikráte podnikl na něho vražedný útok, ale vždy bezvýsledně. Poprvé přepadl Tomaštíka na cestě do Zahnašovic, po druhé na cestě do Tučap. Tehdy málem by se mu jeho černý úmysl zdařil. Na památku svého zachránění postavil na tom místě Tomaštík Kříž. Po třetí přepaden byl T. na cestě do Chomýže u Hrabiny. V tom okamžiku kdy vrah chystal se vrhnouti se na svoji vyhlédnutou oběť, obešla prý ho taková hrůza, že se Tomaštíkovi přiznal k svému hroznému úmyslu a prosil jej za odpuštění. Na tom místě dal pak T. postaviti sousoší sv. rodiny. Práci provedl uměleckým způsobem neznámý sochař. Pomník časem značně zchátral a zvláště schůdky vzaly za své. Jos. Čačala dohodl se s žijícím Tomaštíkem v Holešově o opravě schodků. Tomaštík poskytl potřebný cement a Čačala dal zhotoviti nové betonové schodky. Místo před pomníkem bylo vyštěrkováno občany z Chomýže zdarma přivezeným štěrkem."
Detail sousoší svaté Anny

Na čelním místě podstavce je umístěna deska z bílého mramoru s nápisem:

Postaveno nákladem p. Jana Thomaštíka z Holešova zemřelého L. P. 1742
  • Barokní sousoší sv. Anny tvoří v krajině významnou dominantu.
  • Autorem tohoto 6 metrů vysokého sousoší z pískovce je zřejmě olomoucký sochař O. Zohner.
  • Do seznamu státních nemovitých památek je zapsáno od r. 1964 pod č. 5989 a v tom roce bylo i opraveno. Další restaurování díla provedl ak. sochař Hořínek v r. 1997 a okolí sousoší bylo upraveno v následujícím roce.