Památky‎ > ‎

Zvonice

přidáno: 21. 5. 2019 8:54, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 22. 5. 2019 8:15 ]
Letopočet, kdy byla zvonice postavena dnes nevíme.  Postavena však byla pouze za  účelem zvonění. Na listině  o obecním rozpočtu z roku 1795 (kronika Čačalových vzpomínek)  je na straně vydání „na služby zvonařovi vyplaceno 4 zlatky“. Na hlavě zvonu je vyryt rok 1845, to je letopočet, kdy byl do zvonice umístěn tento zvon. Ještě těsně po druhé světové válce (1939 -1945) zde nebyly dveře, okna ani strop. Mládež před jarními svátky (Velikonoce) při klapotání po stěně vylézala ke zvonu a v okenních obloucích klapotala. V padesátých letech byla zvonice doplněna okny, dveřmi a stropem. Osazen byl jednoduchý oltář, byly zazděny malé průzory v západní a severní stěně, kterými když zvoník viděl v Souhradách přicházející procesí k Panně Marii  Svatohostýnské, počal zvonit a pokud již procesí v druhém průzoru neviděl, zvonění ukončil.

Oprava zvonice


V šedesátých letech se zvažovala možnost odstranění zvonice. K tomu nedošlo a následovala oprava (viz záznam). Zvonice byla omítnuta břízolitovou omítkou v barvě šedé.

Zastupitelstvo obce schválilo celkovou opravu kapličky v srpnu 2003. Na její opravu se uskutečnila sbírka. Výtěžek činil 12 790,- korun českých.

Dne 4. listopadu 2003 byly na kapličku umístěny hodiny a elektrické ovládání zvonu. U zvonu, který je litinový  muselo být vyměněno srdce, původní bylo kované z oceli. Nové srdce má z důvodu lepšího zvuku navařeny bronzové nárazové plochy.  Nová jsou ložiska a uchycení zvonu (původní součástky jsou uloženy v prostoru věže). Základy zvonice jsou nad úrovní vozovky. Fasáda je upravena dle  dobových fotografií (viz kronika obce).


Náklady na opravu v roce 2003 – 2004:
 fa. Holstav, s. r. o. Holešov  stavební práce  70 000,- Kč
 IMPULS B, s.r.o. Ostrava  elektro zvonění  35 372,- Kč
 IMPULS B, s.r.o. Ostrava  hodiny  31 521,- Kč
 Kamenec Jiří, č. 117  dřevěné prvky  18 000,- Kč
 Ryška Pavel, č. 12  klempířské práce  10 000,- Kč
 Ostatní práce občanů    5 000,- Kč