Památky


Sousoší sv. Anny

přidáno: 22. 5. 2019 7:51, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 16. 5. 2020 4:28 ]

Pomník sv. Anny v Hrabině

Na západním okraji katastru a pozemku obce Chomýž, se nachází barokní sousoší sv. Anny Samotřetí, které je dílem sochaře Ondřeje Zahnera.

Takto o něm zapsal kronikář obce Chomýž učitel Forýtek, dle vzpomínek Josefa Čačaly.

"... Postaven byl v r. 1742 pradědem obchodníka Tomaštíka v Holešově, který Josefu Čačalovi sdělil o postavení tohoto umělecky provedeného pomníku následující historii: „Můj praděd se třikráte oženil. Třetí jeho ještě mladá žena, chtějíc se starého manžela svého zbaviti, najala si k vykonání tohoto hanebného úmyslu vraha. Ten pronásledoval Tomaštíka a po třikráte podnikl na něho vražedný útok, ale vždy bezvýsledně. Poprvé přepadl Tomaštíka na cestě do Zahnašovic, po druhé na cestě do Tučap. Tehdy málem by se mu jeho černý úmysl zdařil. Na památku svého zachránění postavil na tom místě Tomaštík Kříž. Po třetí přepaden byl T. na cestě do Chomýže u Hrabiny. V tom okamžiku kdy vrah chystal se vrhnouti se na svoji vyhlédnutou oběť, obešla prý ho taková hrůza, že se Tomaštíkovi přiznal k svému hroznému úmyslu a prosil jej za odpuštění. Na tom místě dal pak T. postaviti sousoší sv. rodiny. Práci provedl uměleckým způsobem neznámý sochař. Pomník časem značně zchátral a zvláště schůdky vzaly za své. Jos. Čačala dohodl se s žijícím Tomaštíkem v Holešově o opravě schodků. Tomaštík poskytl potřebný cement a Čačala dal zhotoviti nové betonové schodky. Místo před pomníkem bylo vyštěrkováno občany z Chomýže zdarma přivezeným štěrkem."
Detail sousoší svaté Anny

Na čelním místě podstavce je umístěna deska z bílého mramoru s nápisem:

Postaveno nákladem p. Jana Thomaštíka z Holešova zemřelého L. P. 1742
  • Barokní sousoší sv. Anny tvoří v krajině významnou dominantu.
  • Autorem tohoto 6 metrů vysokého sousoší z pískovce je zřejmě olomoucký sochař O. Zohner.
  • Do seznamu státních nemovitých památek je zapsáno od r. 1964 pod č. 5989 a v tom roce bylo i opraveno. Další restaurování díla provedl ak. sochař Hořínek v r. 1997 a okolí sousoší bylo upraveno v následujícím roce.

Zvonice

přidáno: 21. 5. 2019 8:54, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 22. 5. 2019 8:15 ]

Letopočet, kdy byla zvonice postavena dnes nevíme.  Postavena však byla pouze za  účelem zvonění. Na listině  o obecním rozpočtu z roku 1795 (kronika Čačalových vzpomínek)  je na straně vydání „na služby zvonařovi vyplaceno 4 zlatky“. Na hlavě zvonu je vyryt rok 1845, to je letopočet, kdy byl do zvonice umístěn tento zvon. Ještě těsně po druhé světové válce (1939 -1945) zde nebyly dveře, okna ani strop. Mládež před jarními svátky (Velikonoce) při klapotání po stěně vylézala ke zvonu a v okenních obloucích klapotala. V padesátých letech byla zvonice doplněna okny, dveřmi a stropem. Osazen byl jednoduchý oltář, byly zazděny malé průzory v západní a severní stěně, kterými když zvoník viděl v Souhradách přicházející procesí k Panně Marii  Svatohostýnské, počal zvonit a pokud již procesí v druhém průzoru neviděl, zvonění ukončil.

Oprava zvonice


V šedesátých letech se zvažovala možnost odstranění zvonice. K tomu nedošlo a následovala oprava (viz záznam). Zvonice byla omítnuta břízolitovou omítkou v barvě šedé.

Zastupitelstvo obce schválilo celkovou opravu kapličky v srpnu 2003. Na její opravu se uskutečnila sbírka. Výtěžek činil 12 790,- korun českých.

Dne 4. listopadu 2003 byly na kapličku umístěny hodiny a elektrické ovládání zvonu. U zvonu, který je litinový  muselo být vyměněno srdce, původní bylo kované z oceli. Nové srdce má z důvodu lepšího zvuku navařeny bronzové nárazové plochy.  Nová jsou ložiska a uchycení zvonu (původní součástky jsou uloženy v prostoru věže). Základy zvonice jsou nad úrovní vozovky. Fasáda je upravena dle  dobových fotografií (viz kronika obce).


Náklady na opravu v roce 2003 – 2004:
 fa. Holstav, s. r. o. Holešov  stavební práce  70 000,- Kč
 IMPULS B, s.r.o. Ostrava  elektro zvonění  35 372,- Kč
 IMPULS B, s.r.o. Ostrava  hodiny  31 521,- Kč
 Kamenec Jiří, č. 117  dřevěné prvky  18 000,- Kč
 Ryška Pavel, č. 12  klempířské práce  10 000,- Kč
 Ostatní práce občanů    5 000,- Kč

Kamenný kříž nad obcí z roku 1762

přidáno: 21. 5. 2019 8:53, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 21. 5. 2019 10:03 ]

Kříž z roku 1762
Kamenný kříž nad obcí z roku 1762

Památník padlým v 1. světové válce

přidáno: 21. 5. 2019 8:51, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 21. 5. 2019 10:06 ]

Památník padlým v 1. sv. válce
Památník padlým v 1. světové válce

Památník obětem 2. světové války

přidáno: 21. 5. 2019 8:50, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 21. 5. 2019 10:12 ]

Památník obětem 2. světové války

1-5 of 5