Obec Chomýž‎ > ‎

Územně plánovací dokumentace

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (§ 36 – § 75).

  •     Zásady územního rozvoje (§ 36 – § 42c)
  •     Územní plán (§ 43 – § 60)
  •     Regulační plán (§ 61 – § 75)
Ċ
Oldřich Navrátil,
18. 5. 2019 0:30
Ċ
Oldřich Navrátil,
18. 5. 2019 0:30
Ċ
Oldřich Navrátil,
26. 6. 2018 23:36
Ċ
Oldřich Navrátil,
26. 6. 2018 23:36
Ċ
Oldřich Navrátil,
26. 6. 2018 23:36
Ċ
Oldřich Navrátil,
26. 6. 2018 23:37
Ċ
Oldřich Navrátil,
26. 6. 2018 23:37
Ċ
Oldřich Navrátil,
26. 6. 2018 23:37
Ċ
Oldřich Navrátil,
26. 6. 2018 23:37
Ċ
Oldřich Navrátil,
18. 5. 2019 0:35