Obec Chomýž

... na úvod

MapaCR

V malém lexikonu obcí České republiky je uvedena pouze jedna obec s tímto názvem, 
v podhůří Hostýnských hor jižně od Bystřice pod Hostýnem na souřadnicích 49° 21´ severní šířky a 17° 38´ východní délky.


Podle pověsti

Vpád tatarů
obec Chomýž existovala již při Mongolském vpádu na Moravu v roce 1241. Bývala prý mnohem větší a lidnatější. Měla i svůj vlastní kostel. První doložené písemné zmínky o Chomýži však jsou datovány  rokem 1365. V té době již náležela třetina vsi k panství Bystřickému, třetina k panství Holešovskému a třetina k hradu Křídlo jenž stál na vysunutém křídle hory Barvínku těsně nad vsí. Pan Boček z Kunštátu kupuje 1/3 vsi i s lesy, nato ji postupuje svému bratrovi Vilémovi a ten, pak odkoupil od pana Vlka z Dobrotic i hrad Křídlo a to vše ve vzpomínaném roce 1365. Po smrti bratrů z Kunštátu se roku 1374 dostává hrad Křídlo, do držení pana Ctibora z Cimburku, který se od té doby psával také z Křídla (i když vlastně pocházeli z Čech  a psali se podle hradu Cimburku na Kutnohorsku). Mezi příslušníky tohoto rodu zvláště vynikl Ctibor Tovačovský, který se stal i moravským zemským hejtmanem a byl věrným stoupencem krále Jiřího Poděbradského a je i autorem právnické Knihy tovačovské. Po zničení hradu Husity po roce 1423 patřila celá obec k panství Bystřickému a od roku 1763 do roku 1845 k panství Holešovskému, kdy tu bylo zřízeno dědičné valašské fojtství. V osmnáctém století má obecní pečeť nápis „OA : CHOMISCH : 1779, znak - nějaké kvítko ve štítě a nad ním korunku“.

Popis znaku

Znak obce
Štít dělený, v horním modrém poli vyrůstají z dělící čáry ze společného stonku se šesti listy přirozené barvy tři stříbrné květy o šesti okvětních lístcích se zlatými semeníky. Dolní pole je děleno trojím cimbuřovým řezem, střídavě stříbrně a červeně.

Ve znaku je použita znamení za staré obecní pečeti, tedy tři šestilisté květy vyrůstající ze společného stonku. V dolní části je znak doplněn stříbrno - červeným cimbuřím z erbu pánů z Cimburka, kteří byli nejvýznamnějšími držiteli hradu Křídlo ve 14. a 15. století. Barevné provedení je v podstatě odvozeno od zemského znaku Moravy.

Katastr

Katastr
Rozloha katastru je 357 ha. V majetku obce je i 75 ha pozemků a k tomu je nutné připočítat 60 ha lesa, který však leží na katastru sousední obce Brusné a i část farního hřbitova v Bílavsku. V současné době má obec 120 domů a 360 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Rusava jejíž název je odvozen od barvy rusá (rezavá – obsahuje železo) a větší část obce s návsí je na levém břehu.V polovině našeho století byly v obci dva mlýny, pila, pekárna a pěstitelská pálenice. Dnes veřejnosti slouží jen pálenice.

Památky

památky
K památkám patří sousoší Svaté Anny z roku 1742, které stojí při cestě do obce Jankovic, kamenný kříž nad obcí z roku 1762, památník padlým v 1. světové válce a památník obětem 2. světové války.

Významní rodáci

K nejvýznačnějším rodákům obce patří Msgre ThDr. et PhDr. František DVORNÍK, profesor Harwardovy univerzity ve Washingtonu, kterému byl in memoriam propůjčen řád T.G.Masaryka 3. třídy a ke stému výročí narození byla na rodném domě odhalena pamětní deska.
Dalším je pak PhDr. Josef Macůrek, profesor Purkyněho univerzity v Brně, autor několika knih z historie.

Milníky

MilníkHistorické milníky obce
 • 1997 V červenci 1997 zasáhla povodeň i naši obec, naštěstí obytné domy nebyly poškozeny. Jediné budovy, které byly zatopeny jsou majetkem obce (obecní úřad a hasičská zbrojnice). Most přes řeku Rusavu ...
  Přidáno v 12. 10. 2011 9:55, autor: Oldřich Navrátil
 • 1993 Celá obec byla v letech 1993-95 plynofikována. Od záři 1996 je v provozu obecní vodovod. Zdroj kvalitní pitné vody je nad obcí v nově zalesněném pozemku.
  Přidáno v 12. 10. 2011 9:54, autor: Oldřich Navrátil
 • 1892 Po velkém požáru v roce 1892, kdy vyhořela téměř polovina obce byl založen hasičský sbor. A v roce 1995 slavil Sbor dobrovolných hasičů již 100 let svého založení. K tomuto ...
  Přidáno v 12. 10. 2011 9:53, autor: Oldřich Navrátil
 • 1896 V roce 1886 byla nákladem obce Chomýž a Brusné postavena nová budova školy.  V současné době již plně neslouží svému původnímu účelu, ale jako předškolní zařízení je navštěvována dětmi ze ...
  Přidáno v 12. 10. 2011 9:50, autor: Oldřich Navrátil
Zobrazení příspěvků 1 - 4 z 4 Zobrazit více »
aktivity

Aktivity

Aktivní je Tělovýchovná jednota SOKOL založená v roce 1962 a v současné době je jedna ze dvou na okrese Kroměříž, které hrají aktivně, finančně velmi náročný sport - lední hokej. Ve sportovním areálu je víceúčelové hřiště, tenisový kurt, kuželna.

Budoucnost

Budoucnost

A co čeká občany obce v nejbližší budoucnosti?

 • Dokončeno: Optická síť v obci S rozšiřující poptávkou po dostupnosti rychlého internetového připojení či nastupujícího formátu HDTV, schválilo zastupitelstvo vybudovat rychlou, spolehlivou a trvanlivou komunikační infrastrukturu v podobě optické sítě.
  Přidáno v 2. 4. 2018 6:40, autor: Oldřich Navrátil
 • Čistírna odpadních vod Do konce roku 2015 musí i malé obce při vypouštění svých odpadních vod vyhovět emisním standardům, které vymezilo nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Proto obec přistoupila k realizaci čistírny ...
  Přidáno v 12. 10. 2011 11:44, autor: Oldřich Navrátil
Zobrazení příspěvků 1 - 2 z 2 Zobrazit více »
Přestože katastr patří k těm menším, je rozdělen do více jak 2100 parcel a díky době, kdy vlastnické právo bylo téměř 40 let potlačováno, dnes převážná většina vlastníků neví, kde pozemky fyzicky leží. Nejnáročnější akcí proto bude provedení již zahájených komplexních pozemkových úprav.

V současné době je již schválena územní plánovací dokumentace, kde jsou nastíněny směry dalšího rozvoje obce.

Statistická data

statistika
 Počet částí:  1
 Škola  Ne
 Katastrální výměra (ha)
357   Zdravotnické zařízení   Ne
 Počet obyvatel 348   Policie  Ne
 Z toho v produkt. věku
234   Kanalizace  Ne
 Průměrný věk  36,5  Vodovod  Ano
 Pošta Ne   Plynofikace  Ano