Obec Chomýž

... na úvod

MapaCR

V malém lexikonu obcí České republiky je uvedena pouze jedna obec s tímto názvem, 
v podhůří Hostýnských hor jižně od Bystřice pod Hostýnem na souřadnicích 49° 21´ severní šířky a 17° 38´ východní délky.


Podle pověsti

Vpád tatarů
obec Chomýž existovala již při Mongolském vpádu na Moravu v roce 1241. Bývala prý mnohem větší a lidnatější. Měla i svůj vlastní kostel. První doložené písemné zmínky o Chomýži však jsou datovány rokem 1365. V té době již náležela třetina vsi k panství Bystřickému, třetina k panství Holešovskému a třetina k hradu Křídlo jenž stál na vysunutém křídle hory Barvínku těsně nad vsí. Pan Boček z Kunštátu kupuje 1/3 vsi i s lesy, nato ji postupuje svému bratrovi Vilémovi a ten, pak odkoupil od pana Vlka z Dobrotic i hrad Křídlo a to vše ve vzpomínaném roce 1365. Po smrti bratrů z Kunštátu se roku 1374 dostává hrad Křídlo, do držení pana Ctibora z Cimburku, který se od té doby psával také z Křídla (i když vlastně pocházeli z Čech  a psali se podle hradu Cimburku na Kutnohorsku). Mezi příslušníky tohoto rodu zvláště vynikl Ctibor Tovačovský, který se stal i moravským zemským hejtmanem a byl věrným stoupencem krále Jiřího Poděbradského a je i autorem právnické Knihy tovačovské. Po zničení hradu Husity po roce 1423 patřila celá obec k panství Bystřickému a od roku 1763 do roku 1845 k panství Holešovskému, kdy tu bylo zřízeno dědičné valašské fojtství. V osmnáctém století má obecní pečeť nápis „OA : CHOMISCH : 1779, znak - nějaké kvítko ve štítě a nad ním korunku“.

Popis znaku

Znak obce
Štít dělený, v horním modrém poli vyrůstají z dělící čáry ze společného stonku se šesti listy přirozené barvy tři stříbrné květy o šesti okvětních lístcích se zlatými semeníky. Dolní pole je děleno trojím cimbuřovým řezem, střídavě stříbrně a červeně.

Ve znaku je použita znamení za staré obecní pečeti, tedy tři šestilisté květy vyrůstající ze společného stonku. V dolní části je znak doplněn stříbrno - červeným cimbuřím z erbu pánů z Cimburka, kteří byli nejvýznamnějšími držiteli hradu Křídlo ve 14. a 15. století. Barevné provedení je v podstatě odvozeno od zemského znaku Moravy.

Katastr

Katastr
Rozloha katastru je 357 ha. V majetku obce je i 75 ha pozemků a k tomu je nutné připočítat 60 ha lesa, který však leží na katastru sousední obce Brusné a i část farního hřbitova v Bílavsku. V současné době má obec 120 domů a 360 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Rusava jejíž název je odvozen od barvy rusá (rezavá – obsahuje železo) a větší část obce s návsí je na levém břehu.V polovině našeho století byly v obci dva mlýny, pila, pekárna a pěstitelská pálenice. Dnes veřejnosti slouží jen pálenice.

Památky

památky
K památkám patří - sousoší Svaté Anny z roku 1742, které stojí při cestě do obce Jankovic,
- kamenný kříž nad obcí z roku 1762,
- památník padlým v 1. světové válce,
- památník obětem 2. světové války.

Významní rodáci

K nejvýznačnějším rodákům obce patří Msgre ThDr. et PhDr. František DVORNÍK, profesor Harwardovy univerzity ve Washingtonu, kterému byl in memoriam propůjčen řád T.G.Masaryka 3. třídy a ke stému výročí narození byla na rodném domě odhalena pamětní deska.
Dalším je pak PhDr. Josef Macůrek, profesor Purkyněho univerzity v Brně, autor několika knih z historie.
MilníkHistorické milníky obce
 • 2017 Dokončení budování optické sítě v obci.
  Přidáno v 18. 5. 2019 1:34, autor: Oldřich Navrátil
 • 2003 Narovnání vlastnických vztahů dokončením komplexních pozemkových úprav.
  Přidáno v 18. 5. 2019 1:31, autor: Oldřich Navrátil
 • 1997 V červenci 1997 zasáhla povodeň i naši obec, naštěstí obytné domy nebyly poškozeny. Jediné budovy, které byly zatopeny jsou majetkem obce (obecní úřad a hasičská zbrojnice). Most přes řeku Rusavu ...
  Přidáno v 18. 5. 2019 1:29, autor: Oldřich Navrátil
 • 1996 V září byl spuštěn obecní vodovod.
  Přidáno v 18. 5. 2019 1:29, autor: Oldřich Navrátil
 • 1993 Msgre. ThDr. Prof. Františku Dvorníkovi byla na rodném domě slavnostně odhalena pamětní deska.Udělení obecního znaku předsedou Poslanecké sněmovny PhDr. Milanem Uhde. Znak zpracoval významný heraldik Jiří Louda.Celá obec ...
  Přidáno v 18. 5. 2019 1:23, autor: Oldřich Navrátil
Zobrazení příspěvků 1 - 5 z 7 Zobrazit více »

Aktivity

aktivity
Aktivní je Tělovýchovná jednota SOKOL založená v roce 1962 a v současné době je jedna ze dvou na okrese Kroměříž, které hrají aktivně, finančně velmi náročný sport - lední hokej. Ve sportovním areálu je víceúčelové hřiště, tenisový kurt, kuželna.


Budoucnost

Budoucnost
A co čeká občany obce v nejbližší budoucnosti?

 • Čistírna odpadních vod Do konce roku 2015 musí i malé obce při vypouštění svých odpadních vod vyhovět emisním standardům, které vymezilo nařízení vlády č. 229/2007 Sb. Proto obec přistoupila k realizaci čistírny ...
  Přidáno v 12. 10. 2011 11:44, autor: Oldřich Navrátil
Zobrazení příspěvků 1 - 1 z 1 Zobrazit více »

Statistická data

statistika
 Počet částí:  1
Mateřská škola Ano
 Katastrální výměra (ha)
357   Zdravotnické zařízení   Ne
 Počet obyvatel 365   Policie  Ne
 Z toho v produkt. věku
234   Kanalizace  Ano
 Průměrný věk  36,5  Vodovod  Ano
 Pošta Ne   Plynofikace  Ano