Knihovna obce

Půjčovní doba: středa  15-17 hod. 
Knihovník:  Mgr. Petra Gořalíková 
e-mail:  knihovna@chomyz.cz

Pro další podrobnější informace pokračujte zde: knihovnachomyz.webk.cz