Archiv‎ > ‎

Oslavy 650 let založení obce a 120 let dobrovolných hasičů

přidáno: 6. 6. 2015 3:47, autor: Oldřich Navrátil   [ aktualizováno 29. 7. 2015 10:56 ]
Obec Chomýž a Sbor dobrovolných hasičů
 vás srdečně zvou 
 4. - 5. 7. 2015 
 na oslavy 650 let  založení obce 
a 120 let dobrovolných hasičů
foto obce

Program slavností

SOBOTA   4. 7.2015

15:00   Setkání rodáků u mateřské školy
16:00   Prezentace Mateřské školy vystoupení a výstavka fotografií z historie školy
17:30   Sousedské posezení ve sportovním areálu TJ Sokol 
   Výstava fotografií s historií TJ Sokol Chomýž

K poslechu a tanci hraje (do 22:00) PODHOSTÝNSKÁ HELIGONKA

NEDĚLE   5.7.2015

  8:30   Shromáždění účastníků slavností na návsi obce
  9:00   Slavnostní zahájení
  9:30   Mše Svatá
11:00   Slavnostní proslov starosty obce a starosty hasičů
12:00   Slavnostní oběd
13:00   Vystoupení hudební skupiny KIKS BRASS
14:00   Ukázka hasičské techniky z historie po současnost
15:00   Překvapení z nebe
16:00   Prezentace mysliveckého sdružení Chomýž
16:30   Kouzelník a hudební vystoupení
17:00   BUKOVINKA
19:00   MORAVSKÁ VESELKA

Pro děti:   *Skákací hrad *Vláček “Pacifik” *Pouťové atrakce

Prohlídka vesnice a blízkého okolí z horkovzdušného balónu

Výstavka fotodokumentace z historie obce a hasičského sboru

foto historické hasičské stříkačky

razítko obce
Obec Chomýž
Podle pověsti obec Chomýž existovala již při Mongolském vpádu na Moravu v roce 1241. Bývala prý mnohem větší a lidnatější. Měla i svůj vlastní kostel.
První doložené písemné zmínky o Chomýži však jsou datovány rokem 1365. V té době již náležela třetina vsi k panství Bystřickému, třetina k panství Holešovskému a třetina k hradu Křídlo jenž stál na vysunutém křídle hory Barvínku těsně nad vsí.


Sbor dobrovolných hasičů
byl založen 24. května 1895 (viz. Čačalova vzpomínka „Založení hasičského sboru“) Do konce roku 1895 přistoupilo celkem 31 čl. a vystoupili 4 členové, zbylo 27 členů.
Do konce roku 1923 byl sbor činný při 32 požárech budov, při 5 požárech lesních a při třech povodních. Pro službu sanitární vycvičeni 3 členové.
V roce 1924 nákladem 18 000 Kč dal si svou stříkačku zmotorizovat, aby bylo možno vyhověti požadavkům na sbor kladeným.
Sbor zajíždí k požárům do celého okolí, ježto v žádné u sousedních obcí doposud hasičského sboru není. Své poslání plní hasičský sbor svědomitě a těší se proto veliké přízni nejen v naší obci, ale i v celém okolí. Svědčí o tom velká účast na všech hasičských zábavních podnicích.

Historické milníky    (1365 - 2015)
1365   první písemná zmínka o obci
1892   Velký chomýžský požár
1895   založení sboru dobrovolných hasičůa koupěruční hasičské stříkačky
1896   stavba budovy školy
1924   motorifikace hasičské stříkačky
1993   plynofikace obce
1995   pořízení a vysvěcení praporu sboru při oslavách 100. let od založení
1996   zprovoznění obecního vodovodu
1997   velká povodeň
Comments