Optika - obecně

SC/PC
Propojovací optické kabely s konektorem SC se standardním plochým broušením (PC = physical polish). Propojovací kabely jsou vhodné pro veškeré aplikace užívající digitální modulaci optického signálu a u nichž není potřeba sledovat úroveň odrazu. Typicky jsou naprosto vhodné pro veškeré spoje sítí Ethernet (Fast Ethernet, Gigabit, 10Gigabit). Jsou vhodné i pro WDM komunikace ve dvou oddělených optických frekvencích (typicky 1310/1550).

ferule to ferule UPC & APC

SC/APC
Propojovací optické kabely s konektorem SC s šikmým broušením (APC = angled physical polish contact). Tyto konektory se vyznačují nízkou úrovní světla odraženého zpět do konektoru. /APC konektory jsou NEZBYTNÉ v optických sítích s analogovou modulací signálu (typicky sítě pro přenos TV signálů) nebo pro sítě využívající vlnového multiplexu. Konektory zabraňují vzniku vícenásobných odrazů na něž jsou tyto systémy citlivé. Rovněž je vhodné je používat v sítích u nichž plánujeme dlouhodobě nasazení technologií vlnového multiplexu (DWDM) a optické zesilovače. ! Konektory /APC lze libovolně používat pro technologie pro než postačují konektory /PC (tzn. typicky Gigabit Ethernet) bez jakéhokoliv vlivu.


Comments