Internet FTTH

Připojení k Internetu v Chomýži

Aktuálně je do obce přivedena konektivita po optice z páteřní sítě ČD - Telematika a.s rychlostí 50 Mbit. S narůstajícím počtem účastníků je s ČD - Telematika a.s předjednáno její operativní navyšování.

Předpokládaný nárůst je 100 Mbit do konce roku 2014, v roce 2015 pak 400 Mbit a výše. Skutečný stav se bude odvíjet od postupného přibývání účastníků.

Obec Chomýž v letošním roce 2014, aktivně pracuje na vybudování vlastní optické infrastruktury po celé obci a dosažení maximálního pokrytí FTTH (Fiber-to-the-home – vlákno do domu).
Po této síti nabízí účastníkům připojení k síti Internet.

Podmínky připojení:

Obec Chomýž poskytne konektivitu účastníkům po vlastní optické síti. Každému účastníkovi který projeví o připojení zájem, přivede v jeho součinnosti, 2 optická vlákna až do domu, na náklady Obce.

Měsíční paušál za agregované připojení k internetu činí 300 Kč měsíčně

Účastník má nárok na 30 dnů zkušebního provozu před podpisem smlouvy.


Comments