Archiv‎ > ‎

Optická datová síť... Dokončeno!

Optika logo

Po zpracovaní projektové dokumentace a vybudování pilotní části projektu v roce 2008, bylo v letošním roce konečně započato s dostavbou optické sítě.
Obec si předsevzala dosáhnout 100% pokrytí, tedy přivést optické vlákno do každého obytného stavení.
Pokud se tento záměr podaří naplnit, bude moci v celé obci nabídnout rychlý přístup internetu i takzvanou kabelovou televizi.

Optické vlákno je  skleněné nebo plastové vlákno, které je charakteristické tím, že přenáší signály prostřednictvím světla. Optická vlákna se používají místo kovových vodičů, protože signály jsou přenášeny s menší ztrátou, a zároveň jsou vlákna imunní vůči elektromagnetickému rušení. Mezi jeho hlavní výhody patří:
  • Technologická špička - Optické vlákno stojí na vrcholu přenosových médií. Dosud bylo široce používáno v dálkové komunikaci telekomunikačních operátorů. V současnosti umožňuje vyspělá technologie optických vláken připojení i koncových uživatelů.
  • Stálost investice - Optická trasa se stává hodnotou, jež slouží po desítky let.
  • Univerzálnost - Optické vlákno má dostatečnou kapacitu, aby přeneslo jakékoliv dnešní i budoucí informace, ať už obrazové (TV), datové (internet) nebo hlasové (telefon).
  • Kapacita - V dnešní době optické technologie běžně pracují s rychlostmi 10Gbit/s a jejich možnosti stále rostou. Tyto rychlosti vysoce převyšují schopnosti ostatních technologií - ADSL, Wi-Fi a rozvody kabelových TV.
  • Bezpečnost a spolehlivost – Na rozdíl od starého měděného vedení či bezdrátového přenosu není reálně možné odposlechnout optický signál. Optické přenosy nejsou rušeny ani samy nemohou rušit jiná vedení nebo zařízení. Optické vlákno není elektricky vodivé, není tedy možné, aby po něm pronikl blesk či přepětí.
  • Životní prostředí – optická vlákna umožňují přenos většího množství informací na delší vzdálenost s nižší energetickou náročností.
    -on-